Search

Cuprins:

Informații despre site

Site-u http://www.borero.ro/ este proprietatea SC BORERO COMSERV SRL, identificată prin  J 08/257/1996 și CUI RO 8224283,  cu sediul social în  Brașov, str. Carpenului, nr. 11, bl. A17, sc. C, ap. 11, jud. Brașov.

telefon: 0746 131655 

email: office@borero.ro website: http://www.borero.ro/

Termeni generali

http://www.borero.ro/ include: texte, imagini, baze de date, servicii, logo-uri, reclame și constituie “conținutul” site-ului menționat, care este proprietatea companiei SC BORERO COMSERV SRL.

SC BORERO COMSERV SRL își rezervă dreptul, unilateral, de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/ sau retrage prezenții termeni, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare în momentul publicării lor pe http://www.borero.ro/. Totodată, SC BORERO COMSERV SRL poate limita accesul la site sau la anumite facilități din site, poate aduce limitări anumitor IP-uri, fără notificări și fără vreo răspundere.

Utilizarea conținutului site-ului

Informațiile prezente pe http://www.borero.ro/ sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Puteți transmite ori tipări conținutul site-ului http://www.borero.ro/ pentru folosința dumneavoastră personală sau a terților, fără a solicita sau obține beneficii comerciale.

 

Astfel, sunt interzise:

 • modificarea, publicarea, transmiterea, transferul, vânzarea, distribuția de materiale realizate prin reproducerea, afișarea sau modificarea conținutului http://www.borero.ro/ fără obținerea acordului prealabil al SC BORERO COMSERV SRL
 • îndepărtarea sau ascunderea însemnului care marchează dreptul de autor al http://www.borero.ro/ conținutului siteului
 • reproducerea conținutului http://www.borero.ro/ și trimiterea acestuia către alte website-uri, servere ori mijloace de stocare a informației
 • preluarea, prelucrarea, reproducerea și folosirea informațiilor obținute prin intermediul http://www.borero.ro/ în scopuri comerciale.
  Este interzisă orice utilizare a conținutului http://www.borero.ro/ în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: office@borero.ro.
  Drepturi de autor
  Conținutul http://www.borero.ro/ este proprietatea SC BORERO COMSERV SRL și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe aparținând http://www.borero.ro/, fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept, se pedepsește conform legilor în vigoare.
  Conținutul http://www.borero.ro/ nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților  SC BORERO COMSERV SRL.
  Informațiile oferite prin intermediul site-ului & protecția datelor cu caracter personal
  Dacă sunteți vizitator al oricăruia dintre site-urile Borero sau interacționați în orice fel cu oricare dintre paginile noastre de socializare, vă informăm că există posibilitatea ca unele dintre datele dvs. cu caracter personal sa fie prelucrate.
  La accesarea site-ului nostru, aveți posibilitatea de a completa formularul de rezervare cu datele dvs. cu caracter personal, aceasta urmând a fi considerată exprimarea liberă, informată și neechivocă a consimțământului dvs. privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către  SC BORERO COMSERV SRL. În conformitate cu cerințele Legii nr.
  190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE,  SC BORERO COMSERV SRL.
  se angajează să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în cele de mai jos, datele cu caracter personal pe care le prelucrează.
  De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că aveți posibilitatea de a va exercita la orice moment oricare dintre drepturile prevăzute de legislația aplicabilă, printre acestea
  regăsindu-se și dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, caz în care vom opera la ștergerea tuturor datelor dvs.personale din baza noastră de date.
  Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea http://www.borero.ro/ și la protecția utilizării, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii “Contact” din site.
  Datele cu caracter personal colectate ca urmare a accesării site-ului http://www.borero.ro/ nu sunt oferite către terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil. Statisticile privind traficul utilizatorilor site-ului, ce ar putea fi oferite către terți sau către site-uri partenere, vor fi furnizate doar ca ansamblu de date, cumulate și neutre, nefiind astfel inclusă nicio informație ce ar putea duce la identificarea sau ar putea face identificabilă orice persoana ce accesează site-ul mai sus menționat.
  Scopurile în care  SC BORERO COMSERV SRL poate utiliza datele cu caracter personal, prelucrate în baza consimțământului liber acordat, pot fi:
 • în scopul soluționării cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate de Borero;
 • în scopul realizării de studii de piață și de produs și pentru marketingul aferent produselor și serviciilor http://www.borero.ro/, prin contactarea (prin intermediul mijloacelor și căilor de comunicare puse la dispoziția Borero) a
  persoanelor ale căror date ar putea fi prelucrate în legătură cu alte oferte de produse și servicii aparținând  SC BORERO COMSERV SRL (în afara de cazul în care ați făcut o cerere scrisă de a nu fi contactat în acest sens)
 • în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor și a altor beneficii, precum și pentru satisfacerea altor cereri sau cerințe pe care persoanele le-ar putea avea în legătură cu programele de recompensare a clienților sau alte programe similare.
  Drepturile utilizatorilor:
  • dreptul la informare – are în vedere informarea, conform prevederilor legale aplicabile, a persoanelor ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate;
  • dreptul de acces – are în vedere posibilitatea dvs. de a solicita accesul la datele colectate de la/ despre dvs, inclusiv posibilitatea de a solicita o copie a datelor cu caracter personal ce ar putea fi prelucrate;
  • dreptul la actualizare/ rectificare – implică posibilitatea de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
  • dreptul la ștergere (“dreptul de a fi uitat”) – implică dreptul de a solicita, în anumite circumstanțe, ca datele dvs. cu caracter personal ce ar putea fi prelucrate să fie șterse din înregistrările noastre;
  • dreptul de a restricționa procesarea – implică posibilitatea, în anumite circumstanțe, de restricționare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;
  • dreptul de a se opune procesării – implica dreptul ca, în anumite condiții, să vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (e.g. marketing direct);
  • dreptul de a se opune prelucrării automate – implică dreptul de a vă opune oricărei procesări automate a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv profilării, precum și posibilitatea de a va opune față de decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, drept ce poate fi exercitat ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice ce afectează sau pot afecta în mod semnificativ persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate;
  • dreptul la portabilitatea datelor – implică dreptul de a obține datele dvs. cu caracter personal într-un format adecvat sau, dacă este posibil, dreptul transferului direct al datelor către un alt operator;
  • dreptul de a depune o plângere – implică dreptul de a depune o plângere, în fața unei autorități de supraveghere, solicitând sprijinul acesteia, precum și dreptul la alte căi de atac administrative sau judiciare;
  • dreptul de a vă retrage consimţământul – implică dreptul de a retrage, la orice moment și într-un mod cât mai facil posibil, orice acord acordat cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
 • Orice notificare in sensul exercitarii oricaruia dintre drepturile mai sus menționate va fi transmisă via e-mail la adresa office@borero.ro.
  În situația în care consimțământul acordat în vederea prelucrării datelor cu caracter personal este retras, o posibila consecință a exercitării acestui drept poate consta în imposibilitatea accesării unei părți din conținutul http://www.borero.ro/, întrucât unele dintre funcționalitățile acestuia nu pot fi accesate fără a implica și prelucrarea de date cu caracter personal.
  Orice încercare de a accesa datele personale ce ar putea fi prelucrate de Borero, precum și orice încercare de a modifica conținutul http://www.borero.ro/ sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează aceasta va fi considerată drept tentativă de fraudare a site-ului și va fi tratată conform legilor în vigoare.

Limitarea răspunderii

SC BORERO COMSERV SRL nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor http://www.borero.ro/;
 • declarații/ acțiuni ale unei terțe părți asupra serviciilor http://www.borero.ro/;
 • orice alte probleme legate de serviciile oferite de http://www.borero.ro/.
  În condițiile în care considerați ca un anumit material aflat pe site, postat de către terți sau utilizatori, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa office@borero.ro..
  http://www.borero.ro/ este oferit în această formă fără alte garanții.  SC BORERO COMSERV SRL nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale http://www.borero.ro/ sau ale conținutului acestuia.
  Drept aplicabil
  Termenii și Condițiile prezente, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea/ funcționarea/ disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba folosită pentru Termeni și Condiții este limba română. În caz de litigiu numai instanțele românești vor fi considerate competențe. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la acești Termeni și Condiții.
  Utilizatorul site-ului http://www.borero.ro/ confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea http://www.borero.ro/ de către client implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.
  Suspendarea accesului
  http://www.borero.ro/ își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale/
  Schimbări ale site-ului
  http://www.borero.ro/ își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său.
  Anumite părți ale conținutului publicat pe http://www.borero.ro/ pot să fie furnizate de terțe persoane cu care http://www.borero.ro/ are relații contractuale în acest sens, cu respectarea drepturilor și obligațiilor menționate în secțiunile 4 și 11. De asemenea, în interiorul conținutului http://www.borero.ro/ pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. http://www.borero.ro/ nu este responsabil în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, http://www.borero.ro/ nu este responsabil de conținutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.
  Modificarea prezentei secțiuni de termeni și condiții
  http://www.borero.ro/ își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești
  termeni se vor modifica, http://www.borero.ro/ vă va putea notifica, conform celor menționate în secțiunile 4 și 11, prin intermediul emailului sau pe alte canale și prin publicarea în prima pagina a site-ului a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document.
  Confidențialitate
  Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră, date ce ar putea fi prelucrate ca urmare a accesării de către dvs. a site-ului http://www.borero.ro/, sau ca urmare a transmiterii acestora prin poșta electronică sau prin altă modalitate către Borero vor fi prelucrate în conformitate cu cele menționate la secțiunile 4 și 11 (accesul se face prin http://www.borero.ro/). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.
  Protecția datelor cu caracter personal
  Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.
  SC BORERO COMSERV SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul acestor Termeni și Condiții.
  SC BORERO COMSERV SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/ prelucra datele personale în deplina conformitate cu prevederile legale incidente, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.
  Datele dvs. cu caracter personal pot fi colectate în mod direct, în baza acordului/ acceptului dumneavoastră, oferit cu bună știință și din proprie inițiativă, la solicitarea  SC BORERO COMSERV SRL (de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate), prin participarea la tombole și concursuri etc.
  Utilizarea acestui website dar și a altor website-uri  SC BORERO COMSERV SRL de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și Condițiilor generale, tehnice și de participare ale  SC BORERO COMSERV SRL.
  Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii acestui document, vă rugăm să nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau optați pentru nefurnizarea datele dvs. cu caracter personal. În această situație însă, este însă posibil ca anumite servicii să nu mai poată fi accesate.
  SC BORERO COMSERV SRL va prelucra datele dumneavoastră personale în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.
  Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal
  Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității  SC BORERO COMSERV SRL http://www.borero.ro/ vă poate solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării, integrală sau parțială, a serviciilor  SC BORERO COMSERV SRL.
  Prin furnizarea datelor personale de către dvs., cu scopul și în vederea accesării serviciilor  SC BORERO COMSERV SRL, vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la posibilitatea Borero de a vă prelucra datele cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).
  În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes sau scop legitim al  SC BORERO COMSERV SRL, respectiva prelucrare a datelor cu caracter personal va înceta. De asemenea, în măsura în care doriți, vă puteți exercita drepturile specifice, prevăzute la secțiunea 4, în sensul retragerii consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.
  Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?
  Datele dvs cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele scopuri:
 • marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
 • dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor;
 • gestionarea relațiilor cu clienții și comunicarea comercială cu aceștia prin orice mijloc de comunicare;
 • îndeplinirea obligațiilor legale în cazul unor incidente;
 • comunicarea cu organismele/ autoritățile/ instituțiile publice sau de interes public;
 • activități de audit și control/ supraveghere;
 • arhivare, scopuri statistice;

SC BORERO COMSERV SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Atunci cand veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea  SC BORERO COMSERV SRL, vă puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau

„Unsubscribe”.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor sale,  SC BORERO COMSERV SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților  SC BORERO COMSERV SRL, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/ convențional al dvs vă veți exercita dreptul de opoziţie/ de ștergere (cu excepția situației în care  SC BORERO COMSERV SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim, caz în care prelucrarea datelor va putea continua și ulterior). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în

scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/ convențional nu veți exercita dreptul de opoziţie/ de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către  SC BORERO COMSERV SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale Societății și/ sau de prevederile legale incidente, și/ sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita prelucrarea nelegală ori neautorizată, distrugerea, pierderea accidentală sau divulgarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a asigura protectia acestora.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi însă niciodată garantată. În timp ce  SC BORERO COMSERV SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile  SC BORERO COMSERV SRL.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, astfel cum acestea au fost prezentate în secțiunea 4, respectiv în prezenta secțiune, și anume: dreptul de acces, dreptul la informare, dreptul la actualizare/ rectificare, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat, dreptul de a depune o plângere. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată  SC BORERO COMSERV SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat anterior retragerii acestuia.

De asemenea, aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către  SC BORERO COMSERV SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care  SC BORERO COMSERV SRL demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată,  SC BORERO COMSERV SRL este indreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document confirmați că ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către  SC BORERO COMSERV SRL poate constitui un element determinant pentru accesarea serviciilor oferite de  SC BORERO COMSERV SRL și/ sau derularea activității comerciale/ contractuale

Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate, vă puteți adresa reprezentantului  SC BORERO COMSERV SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail:

office@borero.ro sau la următoarea adresă de corespondență:  cu sediul social în  Brașov, str. Carpenului, nr. 11, bl. A17, sc. C, ap. 11, jud. Brașov.

telefon: 0746 131 655 email: office@borero.ro website: http://www.borero.ro/

Aceste prevederi pot suferi modificări/ actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-urilor  SC BORERO COMSERV SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.

Prezentul set de Termeni și Condiții a fost actualizat la data de 06 Mai 2023.